Wyznacz miary kątów wewnętrznych trójkąta, korzystając z danych na rysunku poniżej.

a) image001

b) image011

c) image021image022

Rozwiązanie:

a) image001

Wiemy, że suma miar kątów wewnętrznych w dowolnym trójkącie wynosi image002, zatem:

image003

image004

image005

image006

image007

image008

image009

image010

b) image011

Wiemy, że suma miar kątów przyległych jest równa image002, zatem:

image012

image013

image014

Wiemy, że suma miar kątów wewnętrznych w dowolnym trójkącie wynosi image002, zatem:

image015

image016

image017

image018

image019

image020

c) image021image022

Wiemy, że kąty naprzemianległe wewnętrzne są równe, zatem:

image022

Wiemy, że suma miar kątów wewnętrznych w dowolnym trójkącie wynosi image002, zatem:

image024

image025

image026

image027

image028

image029

image030