Zapisz w postaci wyrażeń algebraicznych:

a) iloczyn liczby a przez sumę liczb b i c;

b) iloraz podwojonej liczby a przez pierwiastek kwadratowy z liczby b;

c) sumę kwadratów dwóch kolejnych liczb parzystych;

d) dodatnią różnicę kwadratów dwóch kolejnych liczb naturalnych nieparzystych;

e) kwadrat sumy potrojonej liczby x i trzeciej części liczby y;

f) sześcian różnicy liczby x i kwadratu liczby a.

Rozwiązanie:

a) iloczyn liczby a przez sumę liczb b i c

image001

b) iloraz podwojonej liczby a przez pierwiastek kwadratowy z liczby b

image002

c) sumę kwadratów dwóch kolejnych liczb parzystych

image003

d) dodatnią różnicę kwadratów dwóch kolejnych liczb naturalnych nieparzystych

image004

e) kwadrat sumy potrojonej liczby x i trzeciej części liczby y

image005

f) sześcian różnicy liczby x i kwadratu liczby a

image006