spolecznosc      wesprzyj


Doprowadź wyrażenia do najprostszej postaci. Następnie oblicz ich wartość dla podanych obok liczb.

a) image001 
b) image002 
c) image003 
d) image004 

Rozwiązanie:

a) image001

image005

image006

image007

image008

b) image002

image009

image010

image011

image012

image013

image014

c) image003

image015

image016

image017

image018

d) image004

image019

image020

image021

image022

image023

image024