Dziedziną funkcji opisaną wzorem nazywamy zbiór tych wszystkich liczb rzeczywistych, dla których można obliczyć wartość funkcji.

Przykład 1

Odczytaj dziedzinę funkcji na podstawie rysunku

image001

image002

image003

image004

Przykład 2

Wyznacz dziedzinę funkcji f opisanej wzorem

a) image005  b) image006  c) image007  d) image008 

Przy wyznaczaniu dziedziny na podstawie wzoru musimy pamiętać o tym, że nie możemy dzielić przez 0 oraz przy pierwiastkach parzystego stopnia liczba pierwiastkowana musi być liczbą niemniejszą od 0. Zatem

a) image005

image009

b) image006

image010

image011

image012

c) image007

image009

d) image008

image013

image014

image015

image016

Odczytaj z wykresu funkcji f jej dziedzinę.

a) image001  b) image002 
c) image003  d) image004 

Wyznacz dziedzinę funkcji:

a) image001  b) image002  c) image003 
d) image004  e) image005  f) image006 

Wyznacz dziedzinę funkcji:

a) image001  b) image002  c) image003 
d) image004  e) image005  f) image006 
g) image007  h) image008  i) image009