W tabeli zapisano trzy wyrażenia.

image001

Które z tych wyrażeń są równe image002? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Tylko I i II.     B. Tylko II i III.     C. Tylko II.     D. Tylko III.