spolecznosc      wesprzyj


W tabeli zapisano trzy wyrażenia.

image001

Które z tych wyrażeń są równe image002? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Tylko I i II.     B. Tylko II i III.     C. Tylko II.     D. Tylko III.

Rozwiązanie:

Korzystamy ze wzorów

 image003

image004

image005

I

image006

II

image007

III

image008

Matematyka, egzamin ósmoklasisty 2019: zadanie 3