Dane są cztery wyrażenia:

 I. image001     II. image002     III. image003     IV. image004

Wartości których wyrażeń są mniejsze od 10? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. I i II     B. II i III     C. III i IV     D. I i IV