W układzie współrzędnych wyznaczono odcinek o końcach w punktach K i L. Punkty te mają współrzędne K = (–17, 6) oraz L = (15, –4).

Na którym rysunku zakropkowana część płaszczyzny zawiera środek odcinka KL? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

image001