spolecznosc      wesprzyj

Na rysunku przedstawiono trzy trójkąty.

image001

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Na podstawie informacji przedstawionych na rysunku można stwierdzić, że

A. trójkąt ABC jest przystający do trójkąta KLM.

B. trójkąt KLM jest przystający do trójkąta PQR.

C. trójkąt PQR jest przystający do trójkąta ABC.

D. wszystkie trójkąty są do siebie przystające.

Rozwiązanie:

Suma miar kątów wewnętrznych w dowolnym trójkącie wynosi image002. Oznaczmy szukane kąty literą x

Trójkąt ABC

image003

image004

image005

Trójkąt KLM

image006

image007

image008

Trójkąt PQR

image009

image010

image011

Matematyka, egzamin ósmoklasisty 2019: zadanie 11