Na rysunku przedstawiono równoległobok ABCD i trójkąt równoramienny AED, w którym |DE|=|AE|. Miara kąta BCE jest równa 106°.

 image001

Jaką miarę ma kąt AEC? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 148°     B. 122°     C. 74°      D. 58°