spolecznosc      wesprzyj

Na rysunku przedstawiono czworokąt zbudowany z dwóchimage001

trójkątów prostokątnych. Dane są długości boków

image002  oraz image003.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Długość boku CD jest równa

A. image004     B. image005     C. image006     D. image007

Rozwiązanie:

Z twierdzenia Pitagorasa obliczamy długość odcinka BD

image008

image009

image010

image011

image012

Z twierdzenia Pitagorasa obliczamy długość odcinka CD

image008

image013

image014

image015

image016

image017

Matematyka, egzamin ósmoklasisty 2019: zadanie 13