spolecznosc      wesprzyj

Na rysunku przedstawiono fragment siatki ostrosłupa prawidłowego czworokątnego.

image001

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Suma długości wszystkich krawędzi tego ostrosłupa jest równa

A. 560 cm     B. 360 cm     C. 260 cm     D. 220 cm

Rozwiązanie:

Obliczamy długość krawędzi podstawy

image002

Obliczamy długość krawędzi bocznych

image003

Długość wszystkich krawędzi wynosi

image004

Matematyka, egzamin ósmoklasisty 2019: zadanie 15