spolecznosc      wesprzyj

Samochód osobowy przebył drogę 120 km w czasie 75 minut. Prędkość średnia busa na tej samej trasie wyniosła image001. O ile krótszy był czas przejazdu tej drogi samochodem osobowym od czasu przejazdu busem? Zapisz obliczenia.

Rozwiązanie:

Wyrażamy czas przejazdu samochodu w godzinach

image002

Obliczamy, w jakim czasie naszą trasę pokona bus. Ma do przejechania 120km, a porusza się z prędkością image001

image003

image004

trasę 120km pokona zatem w 1,5 godziny.

Obliczmy, o ile krótszy byłby przejazd samochodem osobowym

image005

image006

Matematyka, egzamin ósmoklasisty 2019: zadanie 17