Prostokątną działkę o powierzchni 3750 image001 podzielono na trzy prostokątne działki o jednakowych wymiarach, w sposób przedstawiony na rysunku.

image002

Jakie wymiary miała działka przed podziałem? Zapisz obliczenia.