spolecznosc      wesprzyj

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wartość wyrażenia image001 jest równa

A. image002      B. image003     C. image004     D. image005

Rozwiązanie:

Wykonujemy obliczenia, pamiętając o kolejności wykonywania działań:

image006

Matematyka, egzamin ósmoklasisty 2020: zadanie 2