spolecznosc      wesprzyj

Trzej właściciele firmy – Adam, Janusz i Oskar – kupili samochód dostawczy za kwotę 154000 zł. Kwoty wpłacone przez Adama, Janusza i Oskara są – odpowiednio – w stosunku 2:3:6.

Jaką kwotę wpłacił Janusz? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. image001     B. image002     C. image003     D. image004

Rozwiązanie:

Wiemy, że wpłacane kwoty są w stosunku:

image005

Obliczamy ile było wszystkich części wpłacanych kwot:

image006

Obliczamy jaką kwotę przypada na jedną część:

image007

Janusz wpłacił 3 z 11 części, zatem:

image008

Matematyka, egzamin ósmoklasisty 2020: zadanie 3