spolecznosc      wesprzyj

Na przedstawionym poniżej fragmencie osi liczbowej oznaczono cztery punkty: R, S, T, W. Współrzędne punktów S i W są równe 287 i 311. Odcinek RW jest podzielony na pięć równych części.

image001

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

image002

Rozwiązanie:

Wiemy, że odcinek RW jest podzielony na pięć równych części. Obliczymy długość jednego z nich, korzystając z punktów S i W. Widzimy, że punkty te są odległe od siebie o trzy odcinki, zatem:

image003

image004

Jeden odcinek ma długość image005.

Punkty R i T są od siebie odległe o trzy odcinki, zatem:

image006

Punkt R jest oddalony od punku S o dwa odcinki, zatem współrzędna punku S jest równa:

image007

Matematyka, egzamin ósmoklasisty 2020: zadanie 4