spolecznosc      wesprzyj

Która z podanych niżej liczb nie jest równa image001? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. image002     B. image003     C. image004     D. image005

Rozwiązanie:

Korzystamy z własności działań na potęgach:

image006

image007

image008

image009

image010

image011

image012

Matematyka, egzamin ósmoklasisty 2020: zadanie 7