spolecznosc      wesprzyj

Na diagramie przedstawiono wyniki (w centymetrach) uzyskane przez zawodników uczestniczących w finale konkursu skoku wzwyż.

image001

Ilu zawodników uzyskało wynik wyższy od średniej arytmetycznej wyników wszystkich uczestników tego konkursu? Wybierz właściwą odpowiedź.

A. image002     B. image003     C. image004     D. image005

Rozwiązanie:

Wiemy, że w finale konkursu brało udział 7 zawodników. Obliczamy średnią arytmetyczną wyników konkursu:

image006

Wynik wyższy od średniej arytmetycznej uzyskał zawodnik z numerem 2, 4 i 5.

Matematyka, egzamin ósmoklasisty 2020: zadanie 8