spolecznosc      wesprzyj

Dany jest wzór opisujący pole trapezu: image001, gdzie x i y oznaczają długości podstaw trapezu, a h oznacza wysokość trapezu.

Którym równaniem opisano x wyznaczone poprawnie z tego wzoru? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. image002     B. image003     C. image004     D. image005

Rozwiązanie:

Przekształcamy wzór na pole trapezu, wyznaczając niewiadomą x:

image006

image007

image008

image005

Matematyka, egzamin ósmoklasisty 2020: zadanie 10