Na kartce w kratkę Tomek narysował według pewnej reguły cztery łamane (patrz rysunek).

image001

Długości tych łamanych zapisał w tabeli.

image002

Kolejne łamane od numeru V – Tomek rysował zgodnie z tą samą regułą.

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Łamana o długości 48 ma numer image003      A. VI      B. VII

Łamana o numerze VIII ma długość image004  C. 63     D.80