spolecznosc      wesprzyj

W grudniu, w trzech sklepach sportowych Alfa, Beta i Gamma, sprzedawano łyżwy figurowe w tej samej cenie. Na wiosnę w każdym sklepie ogłoszono obniżkę cen tych łyżew. Poniżej przedstawiono oferty tych sklepów.

image001 

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Po obniżce cena łyżew figurowych była

A. najniższa w sklepie Alfa

B. najniższa w sklepie Beta

C. najniższa w sklepie Gamma

D. taka sama w trzech sklepach

Rozwiązanie:

W sklepie Alfa płacimy image003 ceny, czyli cena została obniżona o image003

W sklepie Beta cenę obniżono o 30%, czyli image004

W sklepie Gamma cena została obniżona o ćwierć, czyli image005

Porównamy obniżki. Sprowadzamy ułamki do wspólnego mianownika:

image006

image007

image008

image009

image010

Największa obniżka nastąpiła w sklepie Alfa, zatem cena w tym sklepie będzie po obniżce najniższa.

Matematyka, egzamin ósmoklasisty 2020: zadanie 13