spolecznosc      wesprzyj

Dany jest trójkąt równoboczny ABC o boku długości 10 cm. W tym trójkącie poprowadzono wysokość CD.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Obwód ADC jest równy

A. image001     B. image002     C. image003     D. image004

Rozwiązanie:

image005

Korzystamy ze wzoru na wysokość trójkąta równobocznego

image006

image007

image008

image009

Obliczamy obwód trójkąta ADC:

image010

image011

Matematyka, egzamin ósmoklasisty 2020: zadanie 14