spolecznosc      wesprzyj

W trójkącie KLM poprowadzono wysokość KN. Długości niektórych odcinków opisano za pomocą wyrażeń algebraicznych: image001.

image002

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Pole trójkąta KLM opisano wyrażeniem

A. image003     B. image004     C. image005     D. image006

Rozwiązanie:

image007

Wiemy, że pole trójkąta możemy obliczyć za pomocą wzoru:

image008

otrzymujemy:

image009

image010

Matematyka, egzamin ósmoklasisty 2020: zadanie 15