spolecznosc      wesprzyj

Na rysunku przedstawiono układ miejsc w przedziale ośmioosobowym wagonu kolejowego i zaznaczono kierunek jazdy pociągu.

image001

Edyta z Agnieszką planują zakup biletów na wspólną podróż. Wszystkie miejsca w przedziale są wolne. Edyta chce siedzieć przy oknie, natomiast Agnieszka chce siedzieć przodem do kierunku jazdy. Podaj wszystkie możliwości wyboru miejsc spełniające jednocześnie powyższe warunki. Zapisz rozwiązanie.

Rozwiązanie:

Widzimy, że w przedziale można jechać przodem do kierunku jazdy pociągu siedząc na miejscach oznaczonych numerami 42, 48, 44, 46 oraz tyłem do kierunku jazdy pociągu siedząc na miejscach oznaczonych numerami 41, 43, 47, 45. Dodatkowo miejsca przy oknie to miejsca oznaczone numerami 45 i 46.

Wiemy, że Edyta chce siedzieć przy oknie, natomiast Agnieszka chce siedzieć przodem do kierunku jazdy. Wypisujemy wszystkie możliwości:

image002

image003

image004

image005.

Matematyka, egzamin ósmoklasisty 2020: zadanie 17