spolecznosc      wesprzyj

W zakładzie krawieckim są szyte poduszki dla zwierząt domowych. Praca w tym zakładzie trwa pięć dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku – po 7 godzin dziennie. W 2020 roku 1 marca wypadł w niedzielę i w tym miesiącu nie było żadnych dni wolnych oprócz sobót i niedziel. W ciągu każdej godziny pracy szyto średnio 3 poduszki. Ile poduszek uszyto w tym zakładzie w marcu 2020 roku? Zapisz obliczenia.

Rozwiązanie:

Obliczamy ile było dni pracujących w marcu.

Wiemy, że marzec ma 31 dni.

Wypisujemy niedziele:

1 marca, 8 marca, 15 marca, 22 marca, 29 marca

Wypisujemy soboty:

7 marca, 14 marca, 21 marca, 28 marca

otrzymujemy:

image001

Wiemy, że każdego dnia zakład pracuje 7 godzin. Obliczamy liczbę godzin pracy zakładu w marcu:

image002

Wiemy, że każdej godziny pracy szyto średnio 3 poduszki. Obliczamy liczbę uszytych poduszek w marcu:

image003

Matematyka, egzamin ósmoklasisty 2020: zadanie 19