spolecznosc      wesprzyj

Boisko szkolne ma kształt prostokąta o wymiarach 46 m i 30 m. Postanowiono posiać na nim trawę. Do obsiania image001 powierzchni jest potrzebny jeden kilogram nasion trawy. Nasiona trawy są sprzedawane tylko w 10 - kilogramowych workach, po 163 zł za jeden worek. Oblicz koszt zakupu nasion trawy potrzebnych do obsiania tego boiska. Zapisz obliczenia.

Rozwiązanie:

Obliczamy powierzchnię boiska. Korzystamy ze wzoru na pole prostokąta:

image002

image003

image004

Obliczamy na jaką powierzchnię wystarczy jeden worek trawy. Wiemy, że worki są 10 – kilogramowe, a kilogram trawy wystarczy do obsiania image001, zatem:

image006

Obliczamy ile worków nasion należy zakupić:

image006

Należy zakupić 4 worki trawy.

Obliczamy koszt zakupu nasion:

image007

Matematyka, egzamin ósmoklasisty 2020: zadanie 20