spolecznosc      wesprzyj

Na diagramie słupkowym przedstawiono liczby medali zdobytych na czterech letnich igrzyskach olimpijskich przez reprezentację Polski.

image001

Oceń prawdziwość podanych zdań, dotyczących medali zdobytych przez reprezentację Polski podczas letnich igrzysk olimpijskich w latach 2004–2016. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

image002

Rozwiązanie:

Obliczamy ilość wszystkich zdobytych medali:

image003

Obliczamy ilość medali złotych:

image004

Liczba złotych medali stanowi image005 wszystkich medali.

Widzimy, że:

image006

zatem:

image007

Wiemy, że na diagramie przedstawione są dane z czterech olimpiad, dodatkowo wiemy, że wszystkich złotych medali zdobytych podczas tych igrzysk było 12, zatem:

image008

Matematyka, egzamin ósmoklasisty 2021: zadanie 1