spolecznosc      wesprzyj

Dane są cztery liczby 𝑥, 𝑦, 𝑡, 𝑢 zapisane za pomocą wyrażeń arytmetycznych:

𝑥 = – 62,5 + 30     𝑦 = – 14,4 – 12,6     𝑡 = – 12 ∶ 0,3     𝑢 = – 8,02 ∙ 6

Która z tych liczb jest największa? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 𝑥     B. 𝑦     C. 𝑡     D. 𝑢

Rozwiązanie:

image001

image002

image003

image004

Matematyka, egzamin ósmoklasisty 2021: zadanie 2