spolecznosc      wesprzyj

Czy iloczyn dowolnych pięciu kolejnych liczb całkowitych jest podzielny przez 10? Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie spośród 1., 2. albo 3.

image001

Rozwiązanie:

Weźmy np.:

image002

Wówczas:

image003

Matematyka, egzamin ósmoklasisty 2021: zadanie 5