spolecznosc      wesprzyj

Podatek od dochodów za rok 2016 w Polsce był obliczany według sposobów przedstawionych w poniższej tabeli.

image001

Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

W 2016 roku podstawa obliczenia podatku dla pana Jana wyniosła 84 500 zł. Wysokość podatku (w zł) od dochodu pana Jana opisuje wyrażenie image002.

A. 0,18 ∙ 84 500 – 556,02     B. 0,18 ∙ (84 500 – 556,02)

W 2016 roku podstawa obliczenia podatku dla pani Zofii wyniosła 97 300 zł. Wysokość podatku (w zł) od dochodu pani Zofii opisuje wyrażenie image003.

C. 14 839,02 + 0,32 ּ 85 528     D. 14 839,02 + 0,32 ∙ (97 300 – 85 528)

Rozwiązanie:

Podstawa obliczenia podatku dla pana Jana to 84 500 zł, zatem pierwszy sposób obliczenia podatku:

18% podstawy, zatem:

image004

Pomniejszone o 556,02 zł, zatem:

image005

Podstawa obliczenia podatku dla pani Zofii to 97 300 zł, zatem drugi sposób obliczenia podatku:

Obliczamy nadwyżkę:

image006

Obliczamy 32% od tej kwoty

image007

Obliczamy wysokość podatku:

image008

Matematyka, egzamin ósmoklasisty 2021: zadanie 6