spolecznosc      wesprzyj

Do liczby image001 dodajemy 5.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Otrzymany wynik jest liczbą

A. większą od 1.

B. dodatnią mniejszą od 1.

C. mniejszą od (– 8).

D. ujemną większą od (– 8).

Rozwiązanie:

Wiemy, że:

image002

image003

image004

image005

image006

zatem:

image007

Matematyka, egzamin ósmoklasisty 2021: zadanie 7