spolecznosc      wesprzyj

Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz

odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

image001

Rozwiązanie:

Wiemy, że:

image002

, gdzie 𝑛 oznacza dowolną liczbę naturalną (𝑛 ≥ 1), zatem:

Wyrażenie image003 jest na pewno liczbą parzystą.

Jak do liczby parzystej dodamy 1 na pewno otrzymujemy liczbę nieparzystą.

Wiemy, że:

image004

image005

zatem:

image006

image007

Matematyka, egzamin ósmoklasisty 2021: zadanie 8