spolecznosc      wesprzyj

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Jeżeli najmniejsza z liczb 𝑎, 𝑏 i 𝑐 jest równa 9, to największa z tych liczb jest równa

A. 41     B. 73     C. 145     D. 181

Rozwiązanie:

Wiemy, że:

image001

image002

image003

, gdzie 𝑛 oznacza dowolną liczbę naturalną (𝑛 ≥ 1).

Zauważamy, że:

image004

zatem:

image005

image006

image007

Otrzymujemy:

image008

Matematyka, egzamin ósmoklasisty 2021: zadanie 9