spolecznosc      wesprzyj

Ala kupiła trzy zeszyty i blok rysunkowy. Średnia arytmetyczna cen tych czterech artykułów była równa 6 zł. Zeszyty kosztowały łącznie 15 zł. Ile kosztował blok rysunkowy? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 4 zł     B. 5 zł     C. 8 zł     D. 9 zł

Rozwiązanie:

Oznaczmy:

x – cena zeszytu

y – cena bloku rysunkowego

Wiemy, że średnia arytmetyczna cen tych czterech artykułów była równa 6 zł, zatem:

image001

Wiemy, że zeszyty kosztowały łącznie 15 zł, zatem:

image002

image003

image004

image005

Matematyka, egzamin ósmoklasisty 2021: zadanie 10