spolecznosc      wesprzyj

W pewnej loterii wśród 150 losów co szósty był wygrywający, a pozostałe losy były puste. Wyciągnięto 30 losów i żaden z nich nie był wygrywający.

Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Na loterię przygotowano image001 losów wygrywających.

A. 120     B. 25

Wyciągnięto jeszcze jeden los. Prawdopodobieństwo tego, że będzie to los wygrywający, wynosi image002.

C. image003     D. image004

Rozwiązanie:

Obliczmy ile było losów wygrywających:

image005

Obliczamy ile losów zostanie po wyciągnięciu 30 pustych losów:

image006

Wyciągnięto jeden los, zatem prawdopodobieństwo, że jest to los wygrywający wynosi:

image003

Matematyka, egzamin ósmoklasisty 2021: zadanie 11