spolecznosc      wesprzyj

W trójkącie ABC narysowano dwie wysokości: CD i AE, jak na rysunku. Kąt rozwarty pomiędzy tymi wysokościami jest równy 138°.

image001

Jaką miarę ma kąt α zaznaczony na rysunku? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 38°     B. 42°     C. 45°     D. 48°

Rozwiązanie:

image002

Wiemy, że suma kątów przyległych jest zawsze równa 180° oraz suma kątów wewnętrznych w dowolnym trójkącie jest równa 180°.

Otrzymujemy:

image003

image004

image005

image006

Matematyka, egzamin ósmoklasisty 2021: zadanie 12