spolecznosc      wesprzyj

Listewkę o długości 50 cm planowano pociąć na równe części. Iwona zaproponowała podział na kawałki po 5 cm i zaznaczyła na listewce czerwonym kolorem linie cięcia. Agata chciała podzielić tę samą listewkę na części po 2 cm i linie cięcia zaznaczyła na zielono.

Ile razy linia czerwona pokrywała się z linią zieloną? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 5     B. 4     C. 3     D. 2

Rozwiązanie:

Listewka 50 cm ma być podzielona na 2 cm i 5 cm.

Wielokrotność 2 cm musi się równać wielokrotności 5 cm, wówczas podział Iwony i Agaty się pokryje.

image001

image002

Podział Agaty i Iwony będzie się pokrywał na każdym dziesiątym centymetrze, czyli:

image003

Podział Agaty i Iwony pokryje się czterokrotnie, nie liczymy ostatniego (na 50 cm) ponieważ tam nie będzie linii, nie będą zaznaczone przed cięciem..

Matematyka, egzamin ósmoklasisty 2021: zadanie 13