spolecznosc      wesprzyj

Staś ma dwa jednakowe klocki w kształcie ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, każdy o polu powierzchni całkowitej 80 cm2. Podstawa i ściana boczna klocka mają równe pola. Staś skleił oba klocki podstawami tak, jak na rysunku.

image001

Jakie pole powierzchni ma bryła otrzymana przez Stasia? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 112 cm2     B. 128 cm2     C. 144 cm2     D. 160 cm2

Rozwiązanie:

Wiemy, że pole całkowite ostrosłupa wynosi image002.

Wiemy, że wszystkie ściany (jest ich pięć), mają jednakowe pola.

Obliczamy pole jednej ściany ostrosłupa:

image003

Zauważamy, że pole powierzchni bryły powstałej z dwóch ostrosłupów składa się z ośmiu jednakowych ścian, zatem:

image004

Matematyka, egzamin ósmoklasisty 2021: zadanie 15