spolecznosc      wesprzyj

Adam mieszka w miejscowości Bocianowo, a jego kolega Bartek – w miejscowości Żabno. Adam umówił się z Bartkiem w Żabnie na godzinę 18:00. Wyjechał z Bocianowa na skuterze o godzinie 17:20. Średnia prędkość jazdy Adama była równa image001Na kwadratowej siatce Adam przedstawił schemat trasy, którą jechał. O której godzinie Adam dotarł na spotkanie z Bartkiem? Zapisz obliczenia.

image002

Rozwiązanie:

image003

Wiemy, że Adam wyjechał z Bocianowa o 17.20 i poruszał się z prędkością (Vimage001.

Obliczamy długość drogi (s) do pokonania przez Adama:

image004

Wyznaczamy długość odcinka x korzystając z twierdzenia Pitagorasa:

image005

image006

image007

image008

image009

Otrzymujemy:

image010

Korzystamy ze wzoru na prędkość. Wiemy, że:

image011

Przekształcamy wzór tak, aby otrzymać wzór na czas:

image012

image013

image014

Otrzymujemy:

image015

image016

image017

Przedstawiamy czas w minutach:

image018

Zatem:

image019

Adam przyjechał do Żabna o godzinie 17:56.

Matematyka, egzamin ósmoklasisty 2021: zadanie 17