spolecznosc      wesprzyj

Wśród uczniów klas ósmych przeprowadzono ankietę. Jedno z pytań tej ankiety zamieszczono poniżej.

image001

Każdy z uczniów wypełniających ankietę zaznaczył tylko jedną odpowiedź. Czworo spośród ankietowanych zaznaczyło odpowiedź żadne z wymienionych. Procentowy rozkład udzielonych odpowiedzi uczniów przedstawiono na poniższym diagramie.

image002

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

W ankiecie wzięło udział 80 uczniów.

 P 

 F 

Filmy fantasy wybrało o 20 uczniów więcej niż uczniów, którzy wybrali filmy przyrodnicze.

 P 

 F 

 

Rozwiązanie:

Obliczamy ile głosów w ankiecie zyskał dany rodzaj fimu:

Wiemy, że czworo uczniów spośród ankietowanych zaznaczyło odpowiedź „żadne z wymienionych”, co korzystając z diagramu stanowi 5% wszystkich oddanych głosów, zatem:

Żadne z wymienionych - 5%:  4 uczniów,

Filmy biograficzne – image003: image004 uczniów,

Filmy przyrodnicze – image005: image006 uczniów,

Filmy komediowe – image007image008 uczniów,

Filmy fantasy – image009: image010 uczniów.

Obliczamy ilu uczniów oddało głos w ankiecie:

image011 

Obliczamy o ile uczniów więcej wybrało film fantasy od filmu przyrodniczego:

Wiemy, że:

Filmy przyrodnicze – image005: image006 uczniów,

Filmy fantasy – image009: image010 uczniów, zatem:
image012

Matematyka, egzamin ósmoklasisty 2022: zadanie 1