spolecznosc      wesprzyj

Liczba k jest sumą liczb 323 i 160.

Czy liczba k jest podzielna przez 3? Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie spośród 1., 2. albo 3.

A.

 Tak, 

 ponieważ 

 1. 

cyfrą jedności liczby 𝑘 jest 3.

 B. 

Nie,

2.

żadna z liczb 323 i 160 nie dzieli się przez 3.

3.

suma cyfr 3, 4 i 8 jest liczbą podzielną przez 3.

 

Rozwiązanie:

Obliczamy sumę liczb 323 i 160:

 image001

Korzystając z cech podzielności sprawdzamy, czy liczba 483 jest liczbą podzielną przez 3:

image002

Liczba 15 jest podzielna przez 3, zatem liczba 483 jest liczbą podzielną przez 3.

Matematyka, egzamin ósmoklasisty 2022: zadanie 4