spolecznosc      wesprzyj

Dane są trzy liczby:

image001     image002     image003

Która z tych liczb jest mniejsza od liczby image004? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Tylko x.     B. Tylko y.     C. Tylko z.     D. Każda z liczb x, y, z.

Rozwiązanie:

Korzystamy z własności działań na potęgach:

image005

image006

image007

Przekształcamy wyrażenia opisujące liczby x, y, z:

image008

image009

image010

Matematyka, egzamin ósmoklasisty 2022: zadanie 5