spolecznosc      wesprzyj

Dane jest wyrażenie image001 oraz liczby: -3, -1, 0, 1, 3.

Dla której z danych liczb wartość podanego wyrażenia jest najmniejsza? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. −3     B. −1     C. 0     D. 1     E. 3

Rozwiązanie:

Obliczamy wartość wyrażenia dla podanych liczb:

Dla image002, mamy:

image003

Dla image004, mamy:

image005

Dla image006, mamy:

image007

Dla image008, mamy:

image009

Dla image010, mamy:

image011

Otrzymujemy:

image012

Matematyka, egzamin ósmoklasisty 2022: zadanie 7