spolecznosc      wesprzyj

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Liczba image001 jest

A. większa od 3 i mniejsza od 4.

B. większa od 4 i mniejsza od 5.

C. większa od 7 i mniejsza od 8.

D. większa od 8 i mniejsza od 9.

Rozwiązanie:

Wiemy, że:

image002

image003

Matematyka, egzamin ósmoklasisty 2022: zadanie 8