spolecznosc      wesprzyj

Na osi liczbowej zaznaczono punkty P, R i S oraz podano współrzędne punktów P i R. Odcinek PS jest podzielony na 8 równych części (zobacz rysunek poniżej).

image001

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Współrzędna punktu S jest równa

A. 10     B. 11     C. 13     D. 15

Rozwiązanie:

Obliczamy odległość między punktami P i R:

Odległość punktu P na osi liczbowej od zera wynosi 3, odległość punktu R na osi liczbowej od zera wynosi 7, zatem:

image002

Zauważamy, że między punktami P i R znajduje się 5 części. Obliczamy długość 1 części na osi liczbowej:

image003

Zauważamy, że punkt S jest w odległości 3 części od punktu R. Wyznaczamy współrzędna punktu S:

image004

Matematyka, egzamin ósmoklasisty 2022: zadanie 9