spolecznosc      wesprzyj

Ogrodnik kupił ziemię ogrodową, którą zaplanował zużyć w maju, czerwcu i lipcu. W maju zużył image001 masy kupionej ziemi. W czerwcu zużył połowę masy ziemi, która została. Na lipiec pozostało mu jeszcze 60 kg ziemi.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Jeżeli przez x oznaczymy masę zakupionej ziemi, to sytuację przedstawioną w zadaniu opisuje równanie

A. image002

B. image003

C. image004

D. image005

Rozwiązanie:

Oznaczmy:

x – ilość kupionej ziemi

Wiemy, że w maju ogrodnik zużył image001 masy kupionej ziemi, zatem zapisujemy wyrażenie opisujące ilość pozostałej ziemi po tym miesiącu:

image006

Wiemy, że w czerwcu zużył połowę masy ziemi, która została, zatem:

image007

Wiemy, że na lipiec pozostało mu jeszcze 60 kg ziemi, zatem:

image008

Matematyka, egzamin ósmoklasisty 2022: zadanie 11