spolecznosc      wesprzyj

W pudełku było wyłącznie 6 kulek zielonych i 8 kulek niebieskich. Po dołożeniu do tego pudełka pewnej liczby kulek zielonych prawdopodobieństwo wylosowania kulki niebieskiej jest równe image001.

Ile kulek zielonych dołożono do pudełka? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 10     B. 16     C. 18     D. 24

Rozwiązanie:

Wiemy, że w pudełku było wyłącznie 6 kulek zielonych i 8 kulek niebieskich.

Wiemy, że po dołożeniu do tego pudełka pewnej liczby kulek zielonych prawdopodobieństwo wylosowania kulki niebieskiej jest równe image001, wynika stąd, że po dołożeniu do pudełka kulek zielonych było 3 razy więcej niż kulek niebieskich.

Obliczamy ile było w pudełku po dołożeniu kulek zielonych:

image002

Obliczamy ile kulek zielonych dołożono do pudełka:

image003