Przykład 1.

Wyznacz miejsca zerowe funkcji kwadratowej image001.

Miejsca zerowe funkcji to argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartość 0, zatem są to liczby spełniające równanie:

image002

image003

image004

image005

image006

image007

image008

image009

Funkcja image001 ma dwa miejsca zerowe: image007 i image009.

Liczba miejsc zerowych funkcji kwadratowej image010, gdzie image011, jest równa liczbie punktów wspólnych wykresu tej funkcji i osi OX.

Wiemy, że jeśli współczynnik a funkcji kwadratowej jest większy od zera image012 wówczas ramiona paraboli skierowane są do góry. Wyróżniamy wówczas trzy przypadki: brak miejsc zerowych, jedno miejsce zerowe i dwa miejsca zerowe.

image013

Wiemy, że jeśli współczynnik a funkcji kwadratowej jest mniejszy od zera image014 wówczas ramiona paraboli skierowane są do dołu. Wyróżniamy wówczas trzy przypadki: brak miejsc zerowych, jedno miejsce zerowe i dwa miejsca zerowe.

image015

Znak wyróżnika image016 zależy od znaku iloczynu image017.

Jeśli:

image018

image019

image020

Twierdzenie 1.

Funkcja kwadratowa image021, gdzie image011 oraz image022:

- nie ma miejsc zerowych, wtedy i tylko wtedy, gdy image023,

- ma jedno miejsce zerowe, wtedy i tylko wtedy, gdy image024,

- ma dwa miejsca zerowe, wtedy i tylko wtedy, gdy image025.

Twierdzenie 2.

Funkcja kwadratowa image021, gdzie image011 oraz image022:

- nie ma miejsc zerowych wtedy i tylko wtedy, gdy image023,

- ma jedno miejsce zerowe

image026

 wtedy i tylko wtedy, gdy image024,

- ma dwa miejsca zerowe

image027

 wtedy i tylko wtedy, gdy image025.

Przykład 2.

Wyznacz miejsca zerowe podanych funkcji:

a) image028

image029

image022

image030

image031

image032

Wniosek:

image023, brak miejsc zerowych.

b) image033

image034

image022

image035

image036

image024

Wniosek:

image024, jedno miejsce zerowe:

image026

image037

image038

image039

c) image040

image041

image022

image042

image043

image044

Wniosek:

image025, dwa miejsca zerowe:

image027

image045

image046

image047

image048

Jeśli image049, wówczas wzór funkcji kwadratowej image021, gdzie image011 można przedstawić w postaci iloczynowej:

image050

image051

Jeśli funkcja kwadratowa nie ma miejsc zerowych image052 wówczas nie można jej przedstawić w postaci iloczynowej.

Przykład 3.

Dany jest wzór funkcji kwadratowej f w postaci kanonicznej image053. Przedstaw wzór tej funkcji w postaci iloczynowej i wyznacza miejsca zerowe funkcji f.

Przekształcamy wzór funkcji do postaci ogólnej:

image053

image054

image055

image056

image057

Obliczamy wyróżnik funkcji kwadratowej:

image057

image058

image022

image059

image060

image061

image025, wyznaczamy dwa miejsca zerowe:

image027

image062

image063

image064

image065

image066

Przedstawiamy funkcję w postaci iloczynowej:

image067

image068

image069

Przykład 4.

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji kwadratowej f. Korzystając z danych na rysunku zapisz wzór tej funkcji w postaci ogólnej.

image070

Odczytujemy z wykresu miejsca zerowe funkcji kwadratowej f:

image071

Odczytujemy z wykresu współrzędne punktu A:

image072
Wyznaczamy współczynnik a funkcji kwadratowej korzystając z postaci iloczynowej:

image067

image073

image074

image075

image076

image077

Zapisujemy wzór funkcji kwadratowej w postaci iloczynowej:

image067

image078

image079

Przekształcamy wzór funkcji kwadratowej do postaci ogólnej:

image079

image080

image081

image082

image083

Dany jest współczynnik a i miejsce zerowe funkcji kwadratowej image001. Zapisz wzór funkcji f w postaci iloczynowej.

a) image002

b) image003

c) image004

Dany jest wzór funkcji kwadratowej f w postaci iloczynowej. Oblicz współrzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem funkcji f.

a) image001

b) image002

c) image003

Dany jest wzór funkcji kwadratowej w postaci iloczynowej. Podaj wzór funkcji f w postaci kanonicznej.

a) image001

b) image002

c) image003

d) image004

e) image005

f) image006

Dany jest wzór funkcji f w postaci kanonicznej. Podaj wzór funkcji f w postaci iloczynowej, o ile istnieje – bez wyznaczania wzoru funkcji f w postaci ogólnej.

a) image001

b) image002

c) image003