spolecznosc      wesprzyj

Rozwiązanie:

a) image001

Obliczamy wyróżnik funkcji kwadratowej:

image001

image004

image005

image006

image007

image008

Wniosek:

image009, dwa miejsca zerowe:

image010

image011

image012

image013

image014

b) image002

Obliczamy wyróżnik funkcji kwadratowej:

image002

image015

image005

image016

image017

image018

Wniosek:

image009, dwa miejsca zerowe:

image010

image019

image020

image021

image022

c) image003

Obliczamy wyróżnik funkcji kwadratowej:

image003

image023

image005

image024

image025

image026

Wniosek:

image027, brak miejsc zerowych.