spolecznosc      wesprzyj

Rozwiązanie:

Wiemy, że wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej ma współrzędne:

image004

a) image001

Przekształcamy wzór do postaci ogólnej:

image001

image005

image006

image007

image008

Obliczamy wyróżnik funkcji kwadratowej:

image009

image010

image011

image012

Obliczamy współrzędne wierzchołka:

image004

image013

image014

image015

image016

b) image002

Przekształcamy wzór do postaci ogólnej:

image002

image017

image018

image019

Obliczamy wyróżnik funkcji kwadratowej:

image009

image020

image021

image022

Obliczamy współrzędne wierzchołka:

image004

image023

image024

image025

image026

c) image003

Przekształcamy wzór do postaci ogólnej:

image003

image027

image028

image029

image030

Obliczamy wyróżnik funkcji kwadratowej:

image009

image031

image032

image033

Obliczamy współrzędne wierzchołka:

image004

image034

image035

image036

image037